POZVÁNKA: Duchovné cvičenia ordinovaných ECAV

Milí ordinovaní členovia ECAV (kapláni/ky, farári/ky, seniori/ky a biskupi). EMC ECAV vás srdečne pozýva na jesenné duchovné cvičenia, ktoré bude viesť brat biskup Tomáš Tyrlík zo Sliezska. Kapacita max. 25 osôb. Príďte zažiť reštart a načerpanie do duchovnej služby.

Duchovné cvičenia pre ordinovaných členov ECAV budú pod názvom: „Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!“ (1S 3, 9). Uskutočnia sa v dňoch 14. – 17. septembra 2022 v Zborovom dome CZ ECAV na Slovensku Párnica (026 01 Párnica 97, okres Dolný Kubín). 

Duchovné cvičenia organizuje Edukačno-misijné centrum ECAV, nadväzujúc na tradíciu, ktorá v našej cirkvi existovala už v 90. rokoch 20. storočia. Duchovné cvičenia bude viesť Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Pobytu sa môže zúčastniť každý ordinovaný člen ECAV, ktorý túži upevniť svoj vzťah s Pánom Ježišom Kristom v tejto neľahkej dobe a zažiť reštart v duchovnej službe. Vzhľadom na kontinuitu v rámci duchovných cvičení je možné zúčastniť sa len celého pobytu. Maximálny počet účastníkov je 25 ľudí (v prípade väčšieho záujmu ponúkneme aj ďalší termín). Rozhoduje čas prihlásenia a poradie vo výslednom online dotazníku.

Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie prihlášky a úhradu poplatku za pobyt. Celkový poplatok za pobyt pre 1 osobu je 90 eur (3 x ubytovanie, 3 x raňajky, 3 x obed, 3 x večera, organizačno-režijné náklady).

Online prihlášku na duchovné cvičenia je potrebné odoslať do 15. augusta 2022. Prihláška sa stáva právoplatnou až po zaplatení poplatku 90 € na účet EMC.

SK31 3100 0000 0040 4019 8419 (oficiálny účet EMC) 
https://www.ecav.sk/emc/podpora 
suma: 90 €
špecifický symbol: 5879015
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko + Párnica

Po úhrade pošlite potvrdenie o zaplatení na adresu: orac@esspo.sk. V prípade, že Vám bude poplatok platiť cirkevný zbor, pošlite jeho názov spolu s potvrdením o zaplatení kvôli vystaveniu vyúčtovacieho listu. V prípade že sa z nepredvídateľných a neodkladných dôvodov nebudete môcť duchovných cvičení zúčastniť, poplatok Vám vrátime. Pri platbe môžete využiť aj platenie cez bankovú aplikáciu (pozri pay kód nižšie).

ONLINE prihláška

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Mgr. Stanislav Grega, vedúci EMC ECAV (obsahová časť duchovných cvičení)
kontakt: stano.grega@gmail.com 
0918 828 317

ThDr. Matej Oráč, PhD., koordinátor vzdelávacích aktivít EMC ECAV (organizačné zabezpečenie)
kontakt: orac@esspo.sk
0918 828 351