POZVÁNKA: Adventné služby Božie z Prešova na RTVS

RTVS v súvislosti s mimoriadnou pandemickou situáciou zaradila do vysielania adventné služby Božie počas najbližšieho víkendu z Prešova z chrámu sv. Trojice. Pozývame Vás k ich sledovaniu

SOBOTA 5. december 2020 o 18:00 hod na TROJKE

Adventné večerné služby Božie

Kazateľ: Martin Chalupka (senior ŠZS a zborový farár v Prešove)

Kantor: Juraj Lenhardt

Piesne z Ev. spevníka: 8, 13, 432, A – 8

Hudobné vstupy: Alltide (Prešov)

NEDEĽA 6. december 2020 o 9:00 hod na TROJKE

Služby Božie na 2. adventnú nedeľu

Kazateľ: Peter Mihoč (biskup VD)

Liturgovia: Matej Oráč, Marek Cingeľ

Kantor: Martin Tipul

Piesne z Ev. spevníka: 16, 18, 30, 14, A – 9

Hudobné vstupy: Kapela Východného dištriktu (KVD)