POZVÁNKA: 18. rodinná konferencia ECAV

Srdečne pozývame na tradičnú, už 18. rodinnú konferenciu, ktorá sa bude tohto roku konať v dňoch 16. – 18. 11. 2023 v hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne.

Hlavným rečníkom bude klinický psychológ, spisovateľ Pavel RAUS s veľmi aktuálnou témou: Ako zvládať emócie? Emócie svoje i druhých!

Anotácia k téme:

Život bez emócií by bol šedý, mechanický a prázdny. Boli by sme viac podobní robotom ako ľudským bytostiam. Nakoniec by takýto život nebol možný. Vzťahy by neboli možné. Emócie nám pomáhajú adaptovať sa na zmeny okolo a emócie umožňujú primeranú reakciu vo vzťahoch. Emócie ale musíme zvládnuť. Zvládnuť emócie a podriadiť ich Kristovi je jednou z úloh od Boha. Ako regulovať emócie, ako s nimi žiť tak, aby neubližovali ani druhým ani nám?!

Jednotlivé prednášky

1. Prečo emócie: Prečo sú emócie dôležité a prečo s nimi máme problémy (emócie v BV as deťmi)

2. Čo emócie sú a ako im rozumieť

3. Komplikácie s emóciami: Čo je nutné o emóciách vedieť

4. Kotva pre emócie: Prečo potrebujeme pevný bod, aby sa upokojili naše emócie

Samozrejme čakajú nás tradične aj semináre, skupinky, čas pre partnera …

Registrácia od 15. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Bližšie informácie na www.rodinnespolocenstvo.sk

Konferenciu organizuje OZ Rodinné spoločenstvo ECAV v spolupráci s Východným dištriktom ECAV.