Misijné dni VD ECAV 2023 na YouTube

Misijné dni VD ECAV 2023 sú za nami. Sme vďační Bohu za Jeho prítomnosť a požehnanie. Sme vďační za živé a radostné spoločenstvo Kristovej cirkvi. Sme vďační za super obetavých a tvorivých spolupracovníkov v prípravnom tíme ako aj účinkujúcich v bohatom programe.

Na YB kanáli VD ECAV si môžete pozrieť nahrávky hlavných ranných a večerných programov ako aj semináre ECAV medzi Západom a Východom či Postoj kresťana k sexu a vlastnej identite.

Nájdete tam aj Večer s Alenkou Čermákovou.