POZVANIE na rozhlasové Služby Božie z Veličnej

Pozývame na rozhlasové služby Božie už túto nedeľu 28. 2. 2021 o 9. 05 na Rádiu Slovensko z ev. a. v. kostola vo Veličnej (Liptovsko – oravský seniorát).

Kazateľom bude domáci zborový farár Vladimír Kunovský, kantorkou Andrea Majchráková. Hrá domáca mládežnícka kapela.

Spievajú sa piesne z Evanjelického spevníka: 80, 89, 105, 113, A – 30.