Pozvanie na webináre ZED

Milé kolegyne a milí kolegovia, do Vašej pozornosti dávame webináre, ktoré pre Vás pripravilo Združenie evanjelických duchovných v spolupráci s EBF UK .

TÉMY:

4. 3. 2021        Nebeský Kristus (prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.)

11. 3. 2021      Pavlova zvesť v historickom kontexte; problematika identity v retrospektíve spoločenskej dynamiky 1. storočia (prof. Mgr. František Ábel, PhD.)

18. 3. 2021      Orientálne kresťanstvo  (Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.)

25. 3. 2021      Posolstvo o víťazstve života v Kristovi pri pohrebe (Dr.h.c.prof.ThDr.Július Filo)

Prednášky sa budú konať vo štvrtok od 10: 00 hod do 11: 30 hod /po prednáške bude priestor na diskusiu/.

Prihlasovať sa môžete na zed@zed-ecav.sk

Mgr. Ján Bunčák (predseda ZED)