Zomrel evanjelický farár Rastislav Hvožďara

S veľkým smútkom, ale vo viere vo vzkrieseného Krista sme prijali smutnú správu, že v sobotu 27. 2. 2021 v ranných hodinách po ťažkom boji s chorobou zomrel vo veku 54 rokov vzácny brat v Kristu, Boží služobník, zborový farár CZ ECAV Sobotište (Myjavský seniorát) Rastislav Hvožďara. Ďakujeme mu za jeho vernú službu pre cirkev Kristovu. Smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a pohľad viery a nádeje v tejto veľkej skúške pre celú rodinu i cirkevný zbor.

Posledná rozlúčka s bratom farárom Rasťom Hvožďarom bude v utorok 2. 3. 2021 o 14. 00 hod. v ev. a. v. kostole v Sobotišti, a potom o 14. 30 hod. na miestnom cintoríne.

Posledná rozlúčka bude vysielaná cez Facebook Západného dištriktu: https://www.facebook.com/zdecav.