Posviacka zrekonštruovaného kostola v Huncovciach

V nedeľu 26. septembra 2021, 17. nedeľu po sv. Trojici sa v evanjelickom kostole v Huncovciach pri Kežmarku konali slávnostné Služby Božie pri príležitosti obnovenia interiéru kostola a 77. výročí vysídlenia nemeckého obyvateľstva z obce.

Domácich aj zahraničných hostí z radov potomkov Nemcov, odsunutých zo Spiša po 2. svetovej vojne, privítal zborový farár Roman Porubän.

V kázni  biskup Východného dištriktu Peter Mihoč ocenil, že Boží dom v Huncovciach, ktoré sú filiálkou Kežmarku, opäť ožil: „Zostal opustený, keď v roku 1945 došlo k násilnému vysťahovaniu a odsunu nemeckých evanjelikov z tohto regiónu aj cirkevného zboru. Na desaťročia sa, až na malé výnimky, pretrhol bohoslužobný život. Kostol sa stal ľudskými srdcami opusteným, prázdnym a poznačil ho zub času … Je úžasné, že ste sa po mnohých rokoch odhodlali dať mu opäť nielen nový šat, ale vdýchnuť mu nový duchovný význam, zmysel a život.“

Na počesť hostí, ktorí žijú v rôznych oblastiach Nemecka, zaznelo niekoľko piesní z Evanjelického spevníka v nemčine. Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie zborového spevokolu  pod dirigentskou taktovkou zborového farára Romana Porubäna. Liturgiu a spev hrou na organe sprevádzal zborový kantor Roman Uhlár.

Interiér aj exteriér kostola prešiel rozsiahlou rekonštrukciou – steny, strop, oltár, kazateľnica, krstiteľnica sú nanovo vymaľované. Celý kostol je odvodnený (odizolovaný), opraviť sa podarilo tiež organ a na poslednú chvíľu čelnú fasádu kostola. Nový oltárny obraz Krista v šarlátovom rúchu namaľoval maliar Michal Fric. Celkové náklady na rekonštrukčné práce, ktoré sa začali v závere roka 2019, dosiahli výšku 53 000 eur. Obnovený bohoslužobný priestor posvätil biskup VD Peter Mihoč. Kostol bol doposiaľ využívaný na bohoslužobné účely len sporadicky. „V evanjelickej cirkvi patril k opusteným a málo využívaným kostolom,“ uviedol zborový farár R. Porubän. V súčasnosti žije v Huncovciach len šesť evanjelikov.

Bohoslužobnému zhromaždeniu sa prihovoril pán Emil Schneck, rodák z Huncoviec, ktorý dnes žije v Nemecku. Mal len 7 rokov, keď ho pred školou naložili do nákladného auta a spolu s ostatnými deťmi nemeckého pôvodu deportovali cez Poľsko do Rakúska. Násilnú evakuáciu žiakov miestnych nemeckých škôl, ku ktorej došlo presne pred 77 rokmi – 25. septembra 1945, bude pripomínať pamätná doska osadená na priečelí huncovského kostola. Spolu s biskupom VD pamätnú tabuľu odhalili – zástupca rodákov a iniciátor rekonštrukcie kostola Otto Fassinger  a Ján Gurnik, zástupca obce Huncovce.

E. Mihočová

Foto – Nina Mihočová