Kondolencia pri úmrtí farárky Ľudmily Veselej

S hlbokým smútkom a tiež s vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi, oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dnes ráno 30. septembra 2021 si Pán povolal k sebe sestru farárku Ľudmilu Veselú. rod. Plesníkovú. Narodila sa dňa 1. júna 1931 v Českom Tešíne. Slovom Božím vyučovala, napomínala a tešila  napred ako kaplánka v cirkevných zboroch v Liptovskom Mikuláši, v Tisovci v Nitre a v Žiline a ako farárka v Poprade – Matejovciach a v Bratislave. Jej manžel Daniel Štefan Veselý, evanjelický farár, teológ a historik, zomrel 21. septembra 2000, teda 21 rokov žila ako vdova v starostlivosti dcér Lýdie, Daniely, Kataríny Hudákovej s rodinou a Evy Kolesárovej s rodinou.

Prosíme Pána života a smrti, nech posilňuje a teší celú smútiacu rodinu a všetkých, ktorí si na sestru farárku Veselú s láskou a vďačnosťou spomínajú. Najbližšej smútiacej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV: Peter Mihoč, biskup VD a Ľubomír Pankuch, dozorca VD

Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV: Ján Hroboň, biskup ZD a Renáta Vinczeová, dozorkyňa ZD

Predsedníctvo ECAV: Ivan  Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu

             

Termín a miesto pohrebu zosnulej sestry farárky Ľudmily Veselej zverejníme, akonáhle bude oznámené.