PONUKA: Online školenie k programu ALF pre prácu s mladými

Dištančné vzdelávanie nás núti hľadať nové spôsoby práce s našimi konfirmandmi, ale aj žiakmi na hodinách náboženskej výchovy, dorastom atď.

Pozývame vás na online školenie k programu ALF (tvorba úloh, online zasielanie testov…) v piatok 23. októbra od 8:00 cez aplikáciu zoom na linku: https://us04web.zoom.us/j/7565712691?pwd=MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09

Tešíme sa z iniciatívy bratov a sestier farárov z Myjavského seniorátu, ktorí prejavili záujem o prezenčné školenie k programu ALF v tomto termíne (vzhľadom na okolnosti prechádzame do online formy).

Z dôvodu, aby vaše prihlásenie na online školenie bolo technicky úspešné, potrebujete splniť nasledovné podmienky:
1. pripojenie na internet,
2. webkamera v počítači (alebo externá),
3. nainštalovaná aplikácia zoom,
návod vo forme videa: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k
návod v pdf: https://drive.google.com/file/d/1TSOUc6qjoQeg52hF5ToQeCO53mXNMjSh/view?usp=sharing
4. nainštalovaný program ALF (viac informácií poskytne školiteľ Matej Oráč, orac@esspo.sk, 0918 828 351).

Aby všetko technicky fungovalo, je potrebné splniť všetky podmienky. Ak máte pochybnosti, radšej kontaktujte školiteľa vopred, lebo po začiatku školenia už nebude možné riešiť inštalácie zoomu alebo ALFA. Nenechávajte si technické problémy na poslednú chvíľu.

Prosíme všetkých záujemcov o školenie, aby sa prihlásili e- mailom na orac@esspo.sk do štvrtka 22. októbra 2020.

Prajeme vám požehnanú službu v neľahkej dobe.

Mgr. Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV

ThDr. Matej Oráč, PhD., školiteľ programu ALF