Rozhlasový prenos Služieb Božích z Nemcoviec

V 20. nedeľu po Svätej Trojici – 25. októbra 2020 Slovenský rozhlas odvysiela prenos evanjelických Služieb Božích z Nemcoviec. Cirkevný zbor Nemcovce patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a nachádza sa cca 12 kilometrov od metropoly Šariša – Prešova. Na území zboru sú tri kostoly: v Nemcovciach,  Lade a Šarišskej Porube. Veriaci sa na Službách Božích stretávajú aj v Kultúrnom dome v Lipníkoch. Zbor eviduje okolo 1000 členov. Predsedníctvo tvorí spolu so zborovým farárom Petrom Székelym aj dozorkyňa Viera Cinová. Predchodcom v úrade zborového dozorcu bol Ľubomír Pankuch, v súčasnosti dozorca Východného dištriktu ECAV. V zbore fungujú viaceré vnútromisijné aktivity, určené konkrétnym vekovým skupinám. K aktuálnym hospodárskym úlohám patrí plynofikácia kostola na Šarišskej Porube. Na budúci rok v lete si zbor pripomenieme 60. výročie od posvätenia matkocirkevného chrámu v Nemcovciach. Zborový farár P. Székely si želá, aby si v spoločenstve cirkevného zboru každý mohol nájsť svoje miesto a spoznať, čo mu Pán Boh dáva a ako nám na spoločných stretnutiach slúži: „Niekedy je potrebné zmeniť uhol pohľadu. Chrám nemá byť miestom, kam musím ísť, ale miestom, kam túžim ísť.“

Viac o cirkevnom zbore Nemcovce v Evanjelickom posli spod Tatier 41-42/2020

 

Piesne: 189, 457, 202, 496, A 56

Spevokol vedie a diriguje: Zuzana Onderová

Liturg a kazateľ: Peter Székely

Biblické texty číta: Lucia Beňová

Na organe hrá: Zuzana Onderová