Opatrenia Vlády SR z 12. októbra 2020 a ich dopad na cirkev

Vláda SR v pondelok 12. októbra 2020 prijala nové opatrenia k zhoršenej pandemickej situácii.  Od utorka (13. 10. do odvolania) platí zákaz zhromažďovania – stretnúť sa môže najviac šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Pre život cirkvi to prakticky znamená obmedzenie mnohých vnútromisijných aktivít a zákaz konania Služieb Božích. 

  • Služby Božie je možné organizovať len v online priestore a cez verejnoprávne médiá.
  • Musí byť zachovaný max. počet 6 ľudí: kňaz, kostolník, kantor, mediálny pracovník, prípadne sprievod spevu.
  • Aktualizované opatrenia a priori nezakazujú spev počas online bohoslužieb – takže pri dodržaní patričných rozostupov by mal byť spev s hudobným sprievodom možný.
  • Opatrenia taktiež nedefinujú žiadne časové obmedzenia dĺžky trvania online Služieb Božích, takže nie je nutné krátiť ich poriadok. Ak duchovní uznajú za vhodné, je možné krátiť dĺžku piesní.
  • Nakoľko je nosenie rúška povinné od štvrtka 15. 10. 2020 aj v exteriérových priestoroch, je nutné rúško nosiť – tak ako cez prvú vlnu – aj počas priebehu online Služieb Božích. Buďme príkladom, aby sme posilnili zodpovednosť za blížnych v týchto pohnutých časoch, aj keď je služba s rúškom omnoho náročnejšia. 
  • Od štvrtku 15. 10. 2020 sa zakazujú všetky hromadné podujatia (max. 6 ľudí), výnimku majú sobáše, krsty a pohreby, pričom platí obmedzenie: 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, bez obmedzenia počtu účastníkov.
  • Na základe týchto opatrení – okrem spomínaných kazuálií – nebude možné organizovať vnútromisijné aktivity, ako sú detská besiedka, stretnutia  dorastu a mládeže, biblické hodiny pre dospelých ani nácviky spevokolov, či iné vnútromisijné aktivity, a to až do odvolania.  Ak sa podarí niektoré aktivity preniesť do online priestoru, bude to vzácne povzbudenie pre jednotlivé skupiny.
  • Vyučovanie konfirmácie pri počte do 5 konfirmandov je možné uskutočniť, pri väčšom počte sa vyučovanie uskutoční buď vo viacerých skupinách v rozličných časoch pri zachovaní obmedzeného počtu, alebo je možné vyučovanie konfirmácie preniesť do dištančnej podoby – ak to zborom dovoľujú mediálne možnosti.

Biskup Peter Mihoč prosí farárov Východného dištriktu, aby úplne nestratili kontakt ani s mladou, strednou, či staršou generáciou: „Skúste byť kreatívni. Ak neviete vysielať online, či zoomovať, napíšte email, zatelefonujte, myslite aj na starších ľudí v izolácii, či v domovoch dôchodcov. V týchto výnimočných týždňoch každý sociálny kontakt, duchovné povzbudenie slovom, cez sms s biblickým veršíkom, či iné spôsoby prejavov blízkosti, budú vzácnym duchovným impulzom.“

Brat biskup vo výzve adresovanej duchovným Východného dištriktu zároveň poďakoval za ich službu a nasadenie s prianím Božej blízkosti a ochrany pre nich osobne, ich rodiny a cirkevné zbory. Verí, že aj cez toto výnimočné obdobie prejdeme v dôvere v Božiu moc, ktorá ho môže premeniť na niečo nové aj v živote Evanjelickej cirkvi a. v.: „Nezabúdajme na modlitby, nech prehlbujú naše vnútro k vrúcnemu vzťahu k Bohu, ktorý vidí možnosti pomoci aj v našich obmedzených nemožnostiach.“

Povzbudil ich aj slovami apoštola Pavla 2K1,3:

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.“  

-emi-