Podpis Memoranda o spolupráci

PREŠOV / V utorok 28. mája 2019 došlo k podpisu Memoranda o spolupráci – rámcovej dohody medzi Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK).

V historických priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej ulici v Prešove text memoranda slávnostne podpísali biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol, dištriktuálny dozorca Ľubomír Pankuch a za vedenie úradu Prešovského samosprávneho kraja župan Milan Majerský.

Biskup S. Sabol je presvedčený, že vzájomná pomoc a podanie si ruky môže mať pozitívny dopad pre ľudí žijúcich v tomto regióne. V úvodnom príhovore zdôraznil, že tak vyšší územný celok (VÚC), ako aj evanjelická cirkev stoja predovšetkým v službe ľuďom, a preto sa ich aktivity občas prelínajú: „A keďže ide o človeka, a nie subjekt, mali by sme v jeho záujme spolupracovať.“

Samotný text memoranda niektoré z týchto prienikov konkrétne menuje. V preambule sa odvoláva na úspešnú spoluprácu Prešovského samosprávneho kraja, Východného dištriktu ECAV a iných partnerov pri realizácii projektov pri príležitosti 500. výročia reformácie (1517 – 2017) v roku 2017. Zúčastnené strany sa svojím podpisom zaviazali, že vynaložia také úsilie, aby ich partnerstvo bolo vzájomne prospešné. Memorandum má napomôcť rozvoju, prehlbovaniu a ochrane duchovného, kultúrneho a národného dedičstva, ako aj sociálnej a diakonickej službe, podpore školstva a mládeže, podpore cestovného ruchu, prezentácii duchovných hodnôt a šíreniu dobrého mena zúčastnených strán.

Vedenie VÚC podpísalo memorandá o spolupráci už aj s inými cirkvami,  keďže sú dôležitou súčasťou života prešovského samosprávneho kraja.

Na podpise Memoranda o spolupráci sa zúčastnil taktiež Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunikácie a propagácie Kancelárie predsedu PSK, Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu, vedúca odboru kultúry Emília Antolíková a Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu.

-emi-