Aby muži boli mužmi

HANUŠOVCE nad Topľou / Kto u vás doma nosí nohavice? Tak trochu provokačná téma jarného stretnutia mamičiek Šarišsko-zemplínskeho seniorátu nechcela posilniť mužské ego na úkor žien a ani poslať ženy iba do kuchyne. Anna Činčuráková Tipulová, koordinátorka pre prácu so ženami v senioráte vysvetľuje, že výber tejto témy vychádzal z potrieb, ktoré vidíme okolo seba: „Veľa mužov má problém si tie pomyselné nohavice – predstavujúce zodpovednosť a vodcovstvo – obliecť, a v našich rodinách sa zbabelo stiahnu pri pohľade na svoje aktívne manželky. Nie sú duchovnými vodcami. Sú pasívni. A mnoho žien zas preberá príliš veľkú zodpovednosť na svoje útle ženské plecia, čo so sebou prináša nepokoj a nervozitu do našich rodín.“ Májové stretnutie mamičiek bolo teda hlavne o hľadaní rovnováhy pri nesení zodpovednosti v rodine a manželstve. Na stretnutie mamičiek do Hanušoviec nad Topľou v sobotu 11. mája 2019 pozvali Petra Podlesného z Košíc, zakladateľa projektu www.muzom.sk a tiež osobného trénera, ktorému Pán Boh položil na srdce, aby viedol mužov k tomu, aby boli mužmi. Jeho manželka Ivana do predmetnej témy vniesla ženský pohľad.

Každé seniorátne stretnutie mamičiek je plné aktivít a rozhovorov, a ani v Hanušovciach  to nebolo inak. Atmosféra bola podľa slov účastníkov uvoľnená, pokojná a radostná. Medzi cca 50  mamičkami sa objavili opäť aj nové tváre. Mnohé z nich stratili spoločenstvo, keď sa im narodili deti a tak hľadajú priestor, kde môžu duchovne rásť. Program stretnutia mamičiek tvoria vždy tri dôležité body: téma, po ktorej zvyčajne odznie množstvo otázok a podnetov. BLOK PIESNÍ. Tentoraz program hudobne  sprevádzal hudobník a kapelník Martin Tipul. 3. AKTIVITY v réžii Slávky Macejovej s cieľom odľahčiť atmosféru, lepšie sa vzájomne spoznať  a vytvoriť cestu pre komunikáciu. O deti sa starali mládežníci cirkevného zboru Hanušovce v dolných zborových priestoroch. Tehotné mamičky a tiež tie, ktoré majú celkom maličké deti, si mohli prísť po skončení stretnutia pre požehnanie. Domov si všetky odniesli darček v podobe dreveného srdiečka s biblickým veršíkom.

Red. krátené a upravené

Viac v júnovom čísle mesačníka eVýchod

FOTO: Tatiana Tipulová