Nevzdám sa!

Nevzdám sa!

Nevzdám sa – motto celoslovenskej konferencie Evanjelizačného strediska (EVS), ktorá sa konala 3. – 5. mája, tento raz v Prešove v krásnych priestoroch Divadla Jonáša Záborského.

Konferencie EVS sa konajú už viac ako 20 rokov. Z malých začiatkov, keď sa vo Svite stretávalo okolo 80 ľudí, podujatie vyrástlo do formátu, kedy striedavo najmä do Piešťan, Žiliny a Prešova prichádza niekoľko sto účastníkov.

Účasť na tohtoročnom sobotňajšom večernom programe v Divadle Jonáša Záborského (DJZ) bola okolo 600 ľudí. Dobrovoľníci z prešovskej mládeže sa starali o približne 70 detí. Presné čísla ťažko zistiť, pretože vstup bol skutočne zdarma. Veľa ľudí z okolia prišlo len na vybrané časti programu. Celkový počet tých, ktorí sa zúčastnili na konferencii alebo aspoň na jej časti, sa priblížil k tisícke. 

Téma bola inšpirovaná slovami apoštola Pavla, ktorými opisuje svoj vlastný boj viery: „Preto ja tak bežím, nie ako na neisto; tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal.“ (1K 9,26) Na tému sa z rôznych strán pozreli Jaroslav Petro, farár z Obišoviec,  Michael Ots, anglický kazateľ a apologét, Stanislav Kocka, košický farár, Ondrej Kolárovský, riaditeľ EVS think-tanku IDEA-LIST, a priaznivcom EVS dobre známy švédsky kazateľ a evanjelizátor Curt Westman. Z USA prišiel riaditeľ misie EEMN pre Európu, David Breidenbach a nechýbal ani riaditeľ EVS Slavomír Slávik.  V programoch zazneli svedectvá, piesňami sprevádzala EVS band (ktorá čerstvo vydala nové CD) a v sobotňajšom programe vystúpil raper Leumas (Samuel Ďuračka). 

Okrem toho, že deti mali zabezpečený svoj program, pre mladých bola pripravená na sobotňajšie poobedie mestská hra so zaujímavými úlohami i cenami pre tie najúspešnejšie družstvá. Počas konferencie mohli účastníci využiť webovú stránku sli.do, cez ktorú si mohli skontrolovať aktuálny program, nájsť informácie o konferencii, ale tiež hlasovať v anketách, klásť otázky do diskusie či napísať svoje podnety a hodnotenia. 

V piatok otvoril program riaditeľ EVS Slavomír Slávik, účastníkov pozdravil aj riaditeľ DJZ  Ján Hanzo a Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV. V nedeľu sa záujemcovia zúčastnili na služieb Božích v prešovskom evanjelickom kostole. Na nedeľnom programe v DJZ zaznel aj pozdrav účastníkov z Dolnej zeme a hlavnú zvesť  slova Božieho mal Ivan Eľko, generálny biskup ECAV, s ktorým sme mali možnosť neskôr stráviť čas v príjemnej diskusii.

Cieľom konferencií EVS je pozvať a povzbudiť ľudí k viere v  Ježiša Krista, inšpirovať k Jeho nasledovaniu a rásť nielen v teoretickom poznaní, ale i v praktickom živote viery. 

Ondrej Kolárovský, EVS

 

riaditel@idea-list.sk

Prednášky z konferencie si môžete pozrieť na youtube kanále chcemviac.com.