Otvorenie multifunkčného ihriska

Otvorenie multifunkčného ihriska

V nedeľu 23. júna 2019 bolo v rámci tzv. Lutheriády otvorené nové multifunkčné ihrisko v areáli Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Jeho výstavba bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ vo výške 36 897 €. Celková hodnota diela je 90 216 €. Úctyhodných 35 000 € vyzbierali rodiny žiakov. Cirkevné zbory Východného dištriktu v rámci zbierky prispeli sumou 7 480 €. Prešovský samosprávny kraj projekt podporí zo svojho rozpočtu čiastkou 5 000 €. Ako zástupca zriaďovateľa školy pásku pri otvorení multifunkčného ihriska slávnostne prestrihol Dušan Cina, riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu. Riaditeľ Marián Damankoš sa pri tejto príležitosti poďakoval aj tým, ktorí sa zapojili do projektu „Zasaď si svoj strom“. V areáli školy bolo v rámci tejto kampane zasadených niekoľko vzácnych druhov stromov – pri každom z nich je osadená tabuľka s menom darcu, či už jednotlivca alebo firmy. 

-emi-

FOTO: Dušan Majerník – dm photo