„Po stopách Martina Luthera“

Východný dištrikt ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Študijno-poznávací pobyt s názvom „Po stopách Martina Luthera“. Viac informácií o zájazde a možnosti prihlásenia sa dočítate na plagáte.

Mgr. Samuel Miško
tajomník pre vzdelávanieBÚ VD ECAV na Slovensku
Hlavná 137
08001 Prešov
Tel.: 0918 828 042
email: diakonia@vdecav.sk