Dvadsaťročný prameň Svätojánsky oslavoval

„Je to zázrak,“ povedal senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega v nedeľu 19. mája 2019. Stalo sa tak v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne popoludní a slová boli adresované mužskému evanjelickému spevokolu Svätojánsky prameň z Liptovského Jána. Tento spevokol si totiž pripomenul 20 rokov svojej existencie na slávnostnom koncerte. Prvý nácvik mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň sa konal 29. októbra 1998. Výročie 20 rokov existencie spevokolu teda pripadol už na jeseň minulého roka. Letokruh tohto výročia si však stále pripomíname a nedeľa Cantate bola dobrou príležitosťou pre túto slávnosť.

„Je to zázrak z dvoch dôvodov. Dnes žijeme v dobe, v ktorej sa nespieva. Jednoducho ľudia prestali spievať. Spieva sa tak na základných umeleckých školách, možno v nejakých súboroch, a v podstate tak bežne už iba v cirkvi. A ten druhý zázrak je, že spievajú chlapi.“ Takto vysvetlil slová o zázraku brat senior.

Plejáda žánrov, období i hostí

Slávnostný koncert otvoril mužský spevokol pod vedením svojho dirigenta, zborového farára z Liptovského Jána Petra Tajáta, úvodnou piesňou Hospodin je môj pastier. Touto piesňou celých 20 rokov otvárajú aj svoje nácviky. Potom už nasledovalo ďalších 15 piesní, ktoré boli nielen prierezom repertoáru spevokolu za 20 rokov, ale zároveň boli ukážkou piesní k rozličným obdobiam, piesní jednoduchých i štvorhlasných, so sprievodom gitary i a capella.

4 piesne zaspieval spevokol spolu so ženským spevokolom. To je ďalší spevokol, ktorý pôsobí v cirkevnom zbore od roku 2013 a najmä pri veľkých sviatkoch a významných príležitostiach vystupujú i spoločne.

Slávnostného koncertu sa zúčastnili aj významní hostia. Okrem seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu sa koncertu zúčastnil emeritný biskup Július Filo, rímskokatolícky farár z farnosti sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne Peter Kvasňák, primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč, starostovia obcí na území cirkevného zboru Juraj Filo (Liptovský Ján), Ján Martinovič s manželkou (Beňadiková) a Marián Vojtík (Podtureň). Medzi účastníkmi koncertu boli domáci veriaci i z okolitých cirkevných zborov.

Je na čo spomínať

Zborová kronika zaznamenáva: „Na štedrovečerných službách Božích 1998 vystúpil prvýkrát nový mužský zborový spevokol, 13-členný v tomto zložení: Ján Paciga – zborový dozorca, Vladimír Šarafín, Peter Kompiš, Miroslav Kompiš, Ján Šajbidor, Vladimír Mlynček, Jozef Lukáč, Jozef Hapčo, Dušan Pivko, Jaroslav Melna, Jaroslav Adamčík, farár Miloš Zaťko a Vladimír Brziak. Spevokol nacvičoval a dirigoval zborový kurátor Ľubomír Melna. Spevokol zaspieval 2 piesne:  pred kázňou Ó príď Emanuel a po kázni Za noci hlbokej s doprovodom organa a fujary. Podanie týchto piesní mužským nový spevokolom malo veľký úspech. Veríme a dúfame, že tento mužský spevokol bude požehnane obohacovať naše služby Božie počas slávností a sviatkov.“

Počas existencie spevokolu sa v ňom vystriedal nielen rad spevákov, ale aj dirigentov. Pri zrode spevokolu stál vtedajší zborový kurátor Ľubomír Melna. Potom to boli dirigenti Lucia Cukerová, Metod Rakár, Ján Haluška, Lucia Tušová, Ľubomír Vyšný, Peter Taját i Miroslava Smrečanová.

Liptovský Ján, Beňadiková, Uhorská Ves, Podtureň, Bardejov, Cisownica, Dudince, Görlitz, Háj, Hanušovce nad Topľou, Istebné, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Partizánska Ľupča, Pezinok, Prešov, Pribylina, Púchov, Ružomberok, Svätý Kríž, Turčianske Teplice, Východná, Vyšná Boca. To je ukážka miest, kde všade vystupoval spevokol počas svojej 20-ročnej existencie. Spevokol spieval pri mnohých významných podujatiach. V roku 2002 spieval na Ekumenickom stretnutí kresťanov v Görlitzi v Nemecku. Vystupoval na celocirkevných dňoch, na dištriktuálnom dni, na dni Liptovsko-oravského seniorátu. V roku 2013 vydal cirkevný zbor CD, na ktorom aj mužský spevokol nahral dve piesne.

Krátky prierez históriou bol premietnutý aj formou videoprezentácie.

Prvé kroky „po dvadsiatke“

Spevokol má aj plány do budúcnosti. 23. júna nás čaká Koncert spevokolov Liptova. Od 10. do 15. septembra plánujeme zájazd do Nemecka. A kto vie, čo má Pán pre náš spevokol ešte pripravené? Prosíme Ho v modlitbách, aby i naďalej náš spevokol chránil, požehnával a pridával i ďalších spevákov.

Peter Taját, zborový farár

 

Súvisiace videá je možné pozrieť si tu:

https://www.facebook.com/ecavliptovskyjan/videos/2125287567761705

https://www.youtu.be/uz1Quw19KNw

https://www.youtu.be/r9TARkmB6-w