Po stopách Martina Luthera

Biskupský úrad Východného dištriktu v termíne 17. – 22. júla 2019 zorganizoval študijno-poznávací pobyt „Po stopách Martina Luthera“.

Prvou zastávkou na ceste sa stala Praha, kde si 50 účastníkov zájazdu prezrelo najskôr Kostel Sv. Martina ve zdi a potom aj Kostel Sv. Martina v Jirchářích, ktorý je sídlom evanjelického cirkevného zboru v Prahe. Prehliadku doplnilo stretnutie s pražskými evanjelikmi – rodákmi zo Slovenska. Druhý deň zájazd pokračoval cestou do nemeckého mesta Erfurt, návštevou Augustiniánskeho kláštora a prehliadkou mesta. Tretí deň začal krátkym výstupom na hrad Wartburg, ktorý je zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, popoludní  sa program niesol v hudobnom duchu v múzeu venovanom J. S. Bachovi, jeho životu a tvorbe. Nasledujúci deň si účastníci v meste Eisleben prezreli expozície súvisiace s narodením a smrťou Luthera a kostol, v ktorom bol pokrstený.  Nedeľné predpoludnie vo Wittenbergu bolo vyhradené na služby Božie s Večerou Pánovou, pre medzinárodné spoločenstvo v zámockom kostole kázal Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu. Popoludní bola do programu zaradená prehliadka Lutherovho a Melanchtonovho domu a nezvyčajná panoramatická expozícia „Luther 1517 – Wittenberg 360°“, kde je na ploche 15×75 metrov možné z rôznych úrovní pozorovať život v meste okolo roku 1517 počas jedného dňa.  V posledný deň pobytu účastníkov čakala ešte krátka prehliadka Drážďan spojená s návštevou Frauenkirche. Študijno-poznávací pobyt zorganizoval Biskupský úrad Východného dištriktu s finančnou podporou partnerskej Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku.

Viac informácií o študijno-poznávacom pobyte v najbližších číslach týždenníka EPST a mesačníka eVýchod.

Ing. Zuzana Kožlejová

FOTO: Lukáš Gregor