Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Dištriktuálny deň 2019: Skrytý poklad

Východný dištrikt evanjelickej cirkvi  pozval svojich 132 cirkevných zborov zo šiestich seniorátov do športovej haly Aréna Poprad, kde sa v nedeľu 14. júla 2019 konal Dištriktuálny deň. Bohoslužby s účasťou zahraničných hostí v priamom prenose odvysielala RTVS. Popoludní bol v programe muzikál Legenda o zakliatom meste.

Témou tohtoročného Dištriktuálneho dňa – „Skrytý poklad“ – organizátor podujatia, Biskupský úrad Východného dištriktu (VD) pripomenul aktuálnosť hodnôt ukrytých v Knihe kníh – Biblii. Podľa Slavomíra Sabola, biskupa Východného dištriktu, majú stretnutia tohto typu svoj význam: „Budujú spoločenstvo v našej cirkvi, zjednocujú vo viere a povzbudzujú v každodenných zápasoch.“ Podmienkou je spoločný základ, ktorým je práve Božie slovo – Kniha zákona Hospodinovho. „Ak tento spoločný základ cirkev stratí, potom spoločenstvo Božieho ľudu nemá čo spájať,“ zaznelo v úvodnom príhovore biskupa Sabola.

Zástupca primátora mesta Poprad Ing. Ondrej Kavka viac ako dvom tisíckam evanjelikov a 40 ordinovaným duchovným Východného dištriktu odovzdal pozdrav od primátora Antona Danka, ktorý je rád, že si evanjelici ako miesto konania svojho Dištriktuálneho dňa vybrali opäť Poprad.

Otváracie služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS. Hudobne ich sprevádzala KVD – Kapela Východného dištriktu a 180-členný Spojený spevokol cirkevných zborov. Pod vedením kapelníka a dirigenta Martina Tipula odzneli skladby z Evanjelického spevníka, aj súčasná duchovná tvorba.

Pre 70 detí, ktoré prijali pred hlavným pódiom požehnanie, bol pripravený detský program v réžii pracovníkov Detskej besiedky cirkevného zboru Giraltovce.

Kázeň Slavomíra Sabola, biskupa Východného dištriktu ECAV, vychádzala z 2. Knihy Kráľov – vybraných veršov 22 a 23 kapitoly. Tento biblický text ukazuje, čo sa stane, ak sa zo života Božieho ľudu stratí kniha Zákona. „Dochádza k odcudzeniu od Hospodina a Jeho pravidiel pre život. Ak vymizne norma, ktorá usmerňuje život človeka, sám sa stane normou svojho konania. A normy, ktoré človek vytvára, sú často podmieneného jeho túžbami,“ uviedol kazateľ.

V príhovorných modlitbách po kázni zazneli prosby za hľadajúcich, otvorenú vieru v cirkvi, za jednotu Ducha, rodiny, trpiacich a prenasledovaných kresťanov vo svete.

Pozvanie na DD 2019 prijali domáci a zahraniční hostia: Adrian Korczago – biskup evanjelickej diecézy Tešínskej v Poľsku, Michal Klus – zástupca Sliezskej evanjelickej cirkvi, Ivan Eľko – generálny biskup ECAV, Ján Hroboň – biskup Západného dištriktu (ZD), Renáta Vinczeovázástupkyňa dozorcu Západného dištriktu, Ľubomír Pankuch – dozorca Východného dištriktu, Igor Mišina – emeritný biskup VD, Zuzana Žilinčíková – riaditeľka Biskupského úradu ZD, ako aj  Ján Juran – riaditeľ Cirkevného odboru na Ministerstve kultúry SR.

Pozvánkou na popoludňajší program, muzikál Legenda o zakliatom meste, boli dva hudobno-divadelné vstupy tvorivej skupiny AD1 a Tanečného divadla Bodies. Posolstvo muzikálu je nadčasové a poukazuje na dôsledky, ktoré so sebou prináša relativizovanie hodnôt v dnešnej spoločnosti.

Z Arény Poprad odchádzalo 2000 účastníkov s otvorenou otázku: „Čo je tvojím pokladom a kde je ukrytý?“ Peter Mihoč, moderátor podujatia a tajomník biskupa Východného dištriktu, verí, že program ponúkol dostatok indícií a orientačných informácií, ktoré hľadajúcim pomôžu nájsť odpoveď. Veď kde je náš poklad, tam bude aj naše srdce.

—————————————————————————————————————-

-emi-

Viac o Dištriktuálnom dni 2019 v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier a mesačníku eVýchod

FOTO: Tomáš Klein