Pastier

Jednoduchosť, striedmosť, život uprostred divokej prírody, vzťah k zvieratám, pôde a pocitovej práci, otvorené srdce – možno aj to boli dôvody, pre ktoré sa práve pastieri stali prvými adresátmi správy o narodení Spasiteľa. Nie politici, inteligencia ani náboženskí predstavitelia. Pastieri, ktorí chránia svoje ovečky pre nebezpečenstvom, sú neodmysliteľnou súčasťou vianočného príbehu a rezonujú aj v decembrovom vydaní mesačníka eVýchod.

Z obsahu čísla vyberáme:

 • Homília Prijatie – tajomstvo Vianoc
 • Rozhovor so spisovateľkou Veronikou Tóthovou Homolovou
 • Poézia Rudolf Dobiáš: Noci a dni
 • Príbeh farmára a pastiera Thorstena Schmale
 • Téma Hospodin je môj Pastier – Žalm 23
 • Anketa
 • Projekt Postele pre utečencov v Janoškovom dome
 • Imadu „… lebo Ty si so mnou…“
 • Pastierstvo v Starej a Novej zmluve
 • Reportáž Slávnosť bielej ruže
 • Portrét František I. Révay – patrón evanjelikov v Turci
 • História Vianočná dohoda z roku 1943   
 • Kniha Hviezdoveda: Gustáv Maurícius Reuss
 • Jedno Telo, jeden Duch, jedna Nádej Tomáš Halík: Viera a pochybnosť
 • Cesta do krajiny viery Komu patrí tvoje srdce
 • Kvety Svätej noci
 • Film Buko
 • Recepty z fary Mandľové florentínky s čokoládou    
 • Kniha Novinky Slovenskej biblickej spoločnosti

Objednávkový formulár a číslo účtu na úhradu predplatného: www.evychod.sk

Predplatné na rok 2024 – print: 30 eur / online – 18 eur