Montáž a inštalácia postelí v Janoškovom dome

V pondelok 18. decembra došlo k oficiálnemu prevzatiu daru pre ubytovacie zariadenie Janoškov dom, a to v rámci projektu zameraného na pomoc odídencom z Ukrajiny. Ide o 49 nových postelí, vrátane kompletného vybavenia – matracov, vankúšov, paplónov a posteľného oblečenia.

Hodnotný materiálny dar poskytla IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu pri OSN z finančných prostriedkov German Humanitarian Assistance – Deutsche Humanitäre Hilfe. Nové lôžka majú zabezpečiť dôstojnejšie a zdravšie oddychové podmienky ukrajinským utečencom, ktorí sú v zariadení prechodne ubytovaní, nakoľko je kvalita spánku úzko spätá s kvalitou života.

Potvrdenie o prijatí daru, ktorým bol projekt oficiálne ukončený a odovzdaný do užívania, za Východný dištrikt podpísal biskup Peter Mihoč a za Medzinárodnú organizáciu pre migráciu Michal Sládek, koordinátor IOM.

Predsedníctvo Východného dištriktu ďakuje za podporu a spoluprácu nielen Michalovi Sládekovi, ale aj zamestnanom Biskupského úradu VD, koordinátorovi Janoškovho domu Ivanovi Plachtinskému, farárovi Michalovi Tekely a členom cirkevného zboru Liptovská Kokava, ako aj ukrajinským odídencom, ktorí sa aktívne podieľali na montáži a inštalácii nových postelí, ako aj odvoze starého, pôvodného inventáru.

Zároveň bola počas uplynulého mesiaca november v Janoškovom dome zrealizovaná druhá etapa rekonštrukcie sociálnych zariadení na druhom poschodí ubytovacieho zariadenia. Náklady na realizáciu boli hradené z projektových, účelovo viazaných prostriedkov Svetového luteránskeho zväzu – SLZ a finančnej dotácie Ministerstva dopravy SR. Rekonštrukciu na základe výberového konania realizovala firma ZEM-BAU, s. r. o.

-emi-