Medovníkové Vianoce Jozefa Šandallu

Milí priaznivci Evanjelického posla spod Tatier! Práve vyšlo posledné tohtoročné, a zároveň vianočné číslo. Nový Posol prináša medovníkovú vôňu portrétom medovnikárov, ktorí zachovávajú tradície predkov týmto chutným remeslom. V novom čísle nájdete aj portrét fotografa profesora Ľuba Stacha. Noviny prinášajú vianočné zamyslenia, inšpiratívne biblické postavy, básne… Informujú o zasadnutí Generálneho presbyterstva, ale aj o udalostiach v cirkevných zboroch. Aj na stránkach nového Posla sa lúčime so sestrou farárkou Zlaticou Adameovou a skladateľom Igorom Bázlikom.  Teológ Michal Valčo píše o zaujímavom príbehu Šimona Stylitu, mnícha žijúceho na stĺpe. Zároveň v tomto čísle nájdete aj posledné tohtoročné číslo Cirkevných listov, v ktorých pokračujú štúdie o trilógii C. S. Lewisa či sa očami profesora Uhela pozrieme na umenie v podobe kostolných lavíc. Veríme, že si v bohatej ponuke týchto dvoch periodík nájdete to, čo práve vám Pán Boh túži pripomenúť, čím vás chce povzbudiť, dať vám príklad v službe iných, chce vás utíšiť a volať bližšie k Nemu. Aj touto cestou vám želáme požehnané Vianoce – Narodenie Pána. Nech vám sviatočné dni spríjemní aj čítanie nového Posla.