Vianočné posedenie pre Ukrajincov

Vianočné sviatky každý najradšej trávi doma, v kruhu svojich blízkych. Nie vždy je to však možné a nie vždy tomu okolnosti prajú. Aj preto tím Biskupského úradu Východného dištriktu pozval ukrajinských bratov a sestry, ubytovaných v budove dištriktu na Jarkovej ulici v Prešove alebo zamestnaných v diakonickom zariadení Elim, na spoločné posedenie v priestoroch Starého kolégia – pri modlitbách, ale aj slovenských a ukrajinských „koľadkách“: Dobrij večar tobi, Tichá noc, Koli jasna zvizda. V utorok 19. decembra sa pozvaným hosťom Božím slovom prihovoril Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, na gitare hral jeho tajomník Marek Cingeľ. Deti si domov odniesli sladký balíček, dospelí CD UA speváčky Mily Medvedovskej. Ukrajinskí priatelia si vážia, že aj u nás našli „ľudí dobrej vôle“, ktorí ich prijali a podporili v ťažkých časoch, nakoľko žiť a etablovať sa v cudzine nie je pre nikoho jednoduché. Na vianočnom posedení sa srdcia všetkých spojili v modlitbe, aby opäť zavládol vytúžený mier a pokoj, ktorý svetu želali už anjeli na betlehemských stráňach a aby sa každý mohol slobodne vrátiť domov bez obáv a strachu o život.

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt