Otvorenie Diakonického domova ELIM v Prešove

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove s radosťou a vďačnosťou voči Bohu otvára po náročnej 3- ročnej rekonštrukcii 22. októbra 2022 Diakonický domov ELIM na Baštovej ulici 21 v Prešove. Zariadenie pre seniorov bude ponúkať komplexné sociálne služby seniorom z Prešova a širokého okolia. Prevádzkovať ho bude nezisková organizácia ELIM, n. o.

Od 9 . 00 do 11. 00 hod. sa bude konať „Deň otvorených dverí“, ktorého súčasťou bude moderovaná prehliadka priestorov Diakonického domova ELIM.

O 15. 00 hod. sa bude konať slávnostné otvorenie Diakonického domova ELIM a posviacka bohoslužobného priestoru s účasťou zástupcov cirkvi, samosprávy ako aj zahraničných partnerov.

Srdečne ste pozvaní.

POZVANIE brata biskupa VD Petra Mihoča:

 

SLOVO brata dozorcu VD Ľubomíra Pankucha: