100 listov života VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku si v roku 2022 pripomína viacerými podujatiami 100 rokov svojej samostatnosti. Vznik Česko-slovenskej republiky v roku 1918 umožnil samostatný vývin Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Synoda v roku 1921 v Trenčianskych Tepliciach prijala novú Cirkevnú ústavu, ktorá okrem iného potvrdila rozdelenie cirkvi do dvoch dištriktov – Východného a Západného. Po jej schválení vtedajšou vládou boli 23. 10. 1922 inštalované predsedníctva dištriktov.

Vyvrcholením jubilejného roku pod názvom „100 listov života VD“ bude slávnosť, ktorá sa uskutoční 23. 10. 2022 (nedeľa) v Prešove a to 2 podujatiami:

  • 10. 00 – Slávnostné Služby Božie pri príležitosti 100. výročia prvej inštalácie dištriktuálnych biskupov a dozorcov ECAV na Slovensku v ČSR v Chráme sv. Trojice (priamy prenos RTVS Dvojka).
  • 16. 00 – Slávnostná akadémia „Listáreň služby a Ducha“ na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského (súčasťou bude koncert Simy Magušinovej – Martausovej, Mily Medvedovskej, Daniela Špinera). Vstupné je dobrovoľné.

VIDEOPOZVÁNKA OD PREDSEDNÍCTVA VD ECAV (biskupa Petra Mihoča a dozorcu Ľubomíra Pankucha): 

V prípade hromadnej účasti z cirkevného zboru Vás poprosíme nahlásiť počty účastníkov na sekretariáte BÚ VD.  

Srdečne ste pozvaní.