POZVÁNKA: Konferencia „Barbarská noc evanjelikov“

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislvae v spolupráci s EMC ECAV pozýva na vedeckú konferenciu „Barbarská noc evanjelikov“, ktorá sa bude konať 13. októbra 2022 v priestoroch EBF UK so začiatkom o 8. 45 hod.

Konferencia sa koná pri príležitosti 60. výročia politických procesov (IDEOLÓGOVIA, KVAP a FANATIK) s duchovnými Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSSR v roku 1962.

Srdečne ste pozvaní.