Nový Posol v novom formáte a dizajne

Milí priatelia, čitatelia Posla, aj vy, ktorí ste Posol doteraz nečítali. Tešíme sa, že vám môžeme ponúknuť nové číslo novín, ktorým sme začali už druhý polrok. Nové číslo je naozaj úplne nové – má okrem nových textov aj nový formát a z toho vychádzajúci novší dizajn. Veríme, že vás okrem praktickejšieho formátu poteší aj príjemné čítanie. Témou čísla je pokoj, ktorý súvisí aj s témou Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu: On je náš pokoj. Redakcia informuje o priebehu rokovania synody, ktorá zasadala 23. a 24. júna v kúpeľoch Nimnica. Problémy a projekty, ktoré sa podarilo v uplynulom roku zvládnuť Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici – pre vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím zraku aj sluchu, približuje rozhovor s jej riaditeľkou Ivetou Krajčirovičovou. V novom čísle novín nájdete informácie z Evanjelickej diakonie či SEMu, ale aj recenziu slovenského filmu Jozef Mak – skrátka všetko, na čo ste boli pri čítaní Posla zvyknutí. Veríme, že nový formát a hlavne obsah nového vydania vás poteší, povzbudí vo viere a možno aj k predplateniu si Evanjelického posla spod Tatier. Nech sa vám príjemne číta!

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk

telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €

Celoročné predplatné: 67,60 €