Nový internetový portál Evanjelici.sk

V roku 2021 si Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripomenie 100 rokov od svojho vzniku po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku 1. ČSR.
Súčasťou kampane je nový internetový portál, na ktorý vás srdečne pozývame: https://www.evanjelici.sk/.
Mottom kampane je slogan: „Veríme srdcom.“