Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier je na ceste k vám?

Naši predplatitelia už odpoveď poznajú. Áno, Posol je na ceste k tým, ktorí sú jeho predplatiteľmi. V novom čísle EPST je vložená poukážka na predplatenie novín. Pozývame tak k opätovnému predplateniu našich doterajších predplatiteľov a rovnako aj ďalších, ktorým záleží na službe, ktorú Posol do cirkvi prináša a tiež na vydavateľstve Tranoscius. Nový Posol prináša poslednú časť série, ktorá odpovedala na otázku Kto je Ježiš Kristus, pokračovanie čítania o Abrahámovi, informácie z Generálneho presbyterstva s výsledkami volieb generálneho dozorcu aj s čiastkovými výsledkami zo seniorátov. Toto číslo Posla prináša množstvo informácií zo zahraničia, zamyslenia, modlitebné výzvy a rôzne správy z diania v evanjelickej cirkvi. Tešíme sa z nového čísla a ponúkame ho aj vám.