Kostoly na Gemeri a v Malohonte získali značku Európskeho kultúrneho dedičstva

12 kostolov na Gemeri a Malohonte zapísali do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. Pozornosť odborníkov zaujali najmä vďaka stáročným freskám, ktoré nesú podpis talianskych majstrov a ich učencov. Unikátne maľby zdobia steny kostolov už 700 rokov – nachádzajú sa v tzv. troch okruhoch: štítnickom, jelšavskom a rimavskom. Historici konštatujú, že koncentrácia kostolíkov  s nástennými maľbami na takom malom území je svetový unikát.  Fresky sa do súčasnosti zachovali „šťastnou náhodou“ – protestanti ich počas reformácie zamaľovali vápnom.

David Raška, architekt a člen združenia Gotická cesta: „Robili to preto, aby boli ľudia uzavretí do modlitby a nenechali sa rozptyľovať  bohatými výjavmi.“ Adam Molnár, historik: „Tým, že miestni evanjelici fresky zatreli, ich de facto zakonzervovali a vďaka tomu ich môžeme obdivovať aj dnes.“

Roky pod gesciou pamiatkarov pomáhajú fresky zachraňovať v združení Gotická cesta. Medzinárodný tím expertov teraz rozhodol, že kostoly patria do prestížneho klubu európskeho dedičstva.

Július Rusnák, starosta obce Ochtiná: „Takéto ocenenie znamená pre obec hlavne obrovskú prestíž. Všetci turisti, ktorí si tu nájdu cestu, vedia, že za týmto ocenením sa skrýva určitá kvalita.“ Fresky v kostoloch odborníci spájajú s talianskymi umelcami. Talianskych majstrov si pred stáročiami pravdepodobne zavolali miestni zemepáni. Odborníci sa domnievajú, že sa inšpirovali pri svojich cestách s vojskom uhorského kráľa.

Silvia Lörinčíková, historička: „Boli prítomní aj pri počestných diplomatických jednaniach v zahraničí, predovšetkým v Itálii, a tam sa mohli zoznámiť s vyspelou západnou európskou kultúrou, umením.“ Značka Európskeho kultúrneho dedičstva sľubuje nové spolupráce. Prilákať má projekty aj financie. Silvia Lörinčíková: „Už táto skutočnosť je pozdvihnutím významu týchto pamiatok – nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov.“

Televízne noviny, Markíza, nedeľa 22. máj

Reportáž Mariána Ujházyho a Jozefa Demetera

Medzi 12 kostolmi, ktoré získali prestížnu značku Európskeho kultúrneho dedičstva, je aj osem evanjelických kostolov – v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Kameňanoch, Kraskove, Kyjaticiach, Rimavskej Bani a Rimavskom Brezove.

Link na video: