Charitatívny koncert „Očami srdca“

Po dvoch rokoch pandémie sa opäť konal charitatívny koncert „Očami srdca“ na podporu krajín postihnutých vojnovými konfliktami.  Výťažok z finančnej zbierky vo výške 16-tisíc eur bude tentoraz použitý na organizáciu letných táborov pre deti z  Buče a Hostomeľu na vojnou zmietanej Ukrajine. Ocenenie – Krištáľový kríž za Východný dištrikt prevzal biskup Peter Mihoč.

Cyklus benefičných koncertov Očami srdca má už dlhoročnú tradíciu – Ústredie Ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky  ho organizuje od roku 2019. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je bieloruská klaviristka Natália Sklarenko, dlhodobo žijúca na Slovensku. Ani tento rok nemohol koncert vynikajúcej klaviristky chýbať. Sonátu h-mol Franza Liszta zahrala naspamäť, a pritom stihla sledovať na LED obrazovke  vizualizáciu,  čo je úplne výnimočné,“ podčiarkol Ján Juráš z občianskeho združenia Ars ante portas, ktoré zastrešuje umeleckú zložku podujatia.

Umenie sa dotýkalo sŕdc

Klasickú hudbu doplnilo vystúpenie tanečného páru – Denisa Šeďová a Matheo Segrini Rocona – s digitálnou vizualizáciou Lux Aeterna v pozadí. Hudba a tanec na  pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu otvárali srdcia a právom zožali mimoriadny aplauz. Vojenská dychová hudba Ozbrojených síl a zborov SR, doplnená o sólový spev, vystúpila pod taktovkou  Jozefa Hepnera. Umelecké vstupy striedali modlitby, biblický príhovor a požehnanie, ktoré udelil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Benefícia mala aj výtvarnú zložku vo forme výstavy Military Art.

Ján Juráš priznáva, že po dvoch rokoch pandémie nie je jednoduché angažovať umelcov, ochotných vystúpiť bez nároku na honorár, keďže väčšinu z nich pandémia pripravila o zdroj príjmu a živobytie. „Vždy sa však nájdu takí, ktorí vďačne zahrajú aj za nízky honorár alebo zdarma,“ uviedol v rozhovore pre redakciu Slovenského rozhlasu. Je však rád, že sa už pandemická situácia stabilizovala a koncerty sa opäť môžu konať.

Vojaci a farári v uniformách

Záštitu nad benefičným večerom 21. apríla prevzal sám minister obrany Jaroslav Naď, osobne sa na ňom zúčastnil aj náčelník generálneho štábu SR Daniel Zmeko – obaja evanjelického vierovyznania. Na príprave programu participovala Vojenská podporná nadácia,  čestná stráž ozbrojených síl a zborov slávnostne priniesla zástavu Slovenskej republiky. Prekvapilo vystúpenie duchovných a zamestnancov  Ústredia EPS s piesňou „Úžasná milosť“.

Ján Juráš si spoluprácu s vojakmi a kňazmi v uniformách pochvaľuje: „Mnohí z nich pôsobili na misiách v zahraničí, preto najlepšie vedia, na aké účely treba výťažok zo zbierky použiť.“ V roku 2019 išla pre potreby jednej konkrétnej školy v Afganistane, kde sa na misii zúčastnili viacerí duchovní v uniforme.

Krištáľový kríž

V emotívnom videu sa z veľkého plátna účastníkom benefičného koncertu prihovoril aj Ján Molčan, farár v Partizánskej Ľupči, kde cirkevný zbor v spolupráci so samosprávou poskytol strechu nad hlavou 92 utečencom.

Generálny duchovný Viktor Sabo následne na koncertnom pódiu rozhlasu  vybraným osobnostiam udelil Krištáľový kríž za mimoriadne a prvotné humanitárne úsilie po vypuknutí vojny na Ukrajine a riešenie utečeneckej krízy. Za Východný dištrikt ECAV ocenenie prevzal biskup Peter Mihoč.

Zbierka pre Buču a Hostomeľ

Priamo na koncerte jednotlivci vyzbierali  5 618 eur, ku ktorým Vojenská podporná  nadácia pridala  10 582 eur.  Použité budú na úhradu nákladov spojených s organizáciou terapeutického tábora pre deti z Buče a Hostomeľu, vo vojnou zasiahnutej Kyjevskej oblasti.  Pôjde o tri 12-dňové turnusy, na ktorých sa zúčastní po 15 detí.

Do danej lokality ministerstvo obrany SR zaslalo taktiež humanitárnu pomoc. Jej obsah okrem iného tvorilo aj 1 000 ks hygienických balíčkov a 1 780 lekárničiek z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Humanitárnu pomoc na ukrajinskej strane koordinuje otec Bohdan Tymoshenko z pravoslávnej farnosti. Ministerstvo s ním spolupracovalo už v roku 2015 pri pomoci Donbasu po anexii.

Je to snáď len kvapka v mori, ale aspoň čiastočne pomôže zmierniť utrpenie a dopady vojny na  nevinných obyvateľoch nášho východného suseda, ktorý už viac ako tri mesiace čelí vojenskej agresii Ruskej federácie. Žiaľ, jej obeťami je aj nemalý počet detí, ktoré prišli o život, utrpeli zranenia, psychickú traumu alebo sa z nich stali vyhnanci odkázaní na pomoc iných.  

E. Mihočová

foto: Peter Sobek