Návšteva biskupa VD v CSS Vita Vitalis v Prešove

Dňa 9. 4. 2021 sme privítali v našom zariadení (Centrum sociálnych služieb v Prešove na Volgogradskej ulici) mimoriadne vzácnu návštevu. Svoje požehnanie a duchovnú podporu prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom odovzdal biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mgr. Peter Mihoč.

Pán biskup sa stretol nielen s pani riaditeľkou a vedením zariadenia, kde spolu diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce a pomoci. V kaplnke odslúžil aj Služby Božie a požehnal prítomným.

Napriek tomu, že v zariadení nie je veľa evanjelikov, ECAV sa ako prvá cirkev po oslovení, hneď od začiatku pandémie výrazne zapojila do pomoci a evanjelickí veriaci nám darovali okolo tisíc vlastnoručne ušitých rúšok. Bola to pomoc, nielen materiálna, ale aj duchovná. Deti z ECAV nám pravidelne posielajú modlitebnú podporu, formou pohľadníc a krátkych listov pre klientov. Evanjelickí mládežníci sú zapojení, ako dobrovoľníci pri nakupovaní pre PSS. Historicky sa takáto významná návšteva v zariadení uskutočnila po prvýkrát, ale vzhľadom na dobré vzťahy nie naposledy. Vďaka Bohu za to.

Magdaléna Hrivniaková