Rozhlasové Služby Božie z Bratislavy 23. 5. 2021

Pozývame Vás počúvať v nedeľu 23. 5. 2021 evanjelické Služby Božie so začiatkom o 9. 05 z kaplnky v Evanjelickom dome starostlivosti v Bratislave.

23.5.2021 

Rádio Slovensko 

9.05 – 9.59 

Kazateľ: Martin Šefranko

Liturg: Ondrej Majling

Kantor: Stanislav Tichý

Čísla piesní: 165, 168, 565, A 43 a 44