Deň farárskych rodín VD ECAV na Slovensku

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku pozýva ordinovaných a ich rodiny na Deň farárskych rodín VD, ktorý sa uskutoční dňa 26. 6. 2021 (sobota). Stretnutie začne spoločným turistickým (pre záujemcov aj cyklistickým) výstupom na „strechu Slovenska“ Kráľovu hoľu (1 946,1 m n. m.) zo Šumiaca. Alternatívou bude návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne príp. iný alternatívny samostatný program. Po absolvovaní výstupu resp. návšteve Dobšinskej ľadovej jaskyne sa účastníci stretnú v Dedinkách pri Palcmanskej Maši v Hoteli Priehrada pri duchovno – športovom programe a spoločnom obede.

Bližšie informácie a prihlasovanie do 18. 6. 2021 u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa (0908/368889, marekcing@gmail.com). 

S Božím pokojom ostáva      

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku)

Mgr. Marek Cingeľ  (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)