Monitory pre školy a diakonické zariadenia

PREŠOV

Spoločnosť Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s. r. o. darovala Východnému dištriktu ECAV 30 kusov monitorov DELL. Podľa podmienok uvedených v zmluve je dar  možné využiť výhradne na účely výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti dištriktu (Prešov, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin), alebo na administratívne vybavenie stredísk evanjelickej diakonie ako aj stredísk opatrovateľskej služby pre seniorov. Aj keď ide už o použité a z evidencie vyradené monitory, sú v dobrom technickom stave a vhodné na ďalšie využitie.

Darovanú techniku oficiálne odovzdali zástupcovia spoločnosti – Martin Kravec a Pavol Ferčák vo štvrtok 27. januára 2022 v priestoroch kancelárie riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Monitory, ktoré prispejú k zlepšeniu technického vybavenia na školách či v diakonických strediskách,  oficiálne prevzali: Peter Mihoč – biskup Východného dištriktu, Miroslav Čurlík – predseda Školského výboru ECAV a Juraj Luščák, učiteľ informatiky a správca siete na ESŠ v Prešove.

Vyradenou technikou firma Deutsche Telekom nepodporila len školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Východného dištriktu, ale aj iné školy vo viacerých mestách. Je to jeden zo spôsobov spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré vychádza z myšlienky: podnikať tak, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí.

Východný dištrikt za poskytnutý dar firme Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s. r. o. srdečne ďakuje a použije ho v súlade s podmienkami darovacej zmluvy, podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán.

E. Mihočová

FOTO: E. Mihočová

zástupcovia spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s. r. o.