102 mien na bielych kamienkoch

PREŠOV

Žlté šafrany – žlté ako Dávidovia hviezda, vysadili v rámci Projektového týždňa na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove, aby si aj týmto spôsobom pripomenuli 27. január – Medzinárodný deň obetí holokaustu. Na biele kamienky napísali mená všetkých 102 žiakov židovského pôvodu, chlapcov aj dievčat, ktorí boli v roku 1940 na základe Židovského kódexu vylúčení zo štúdia a na gymnáziu po nich zostali len prázdne stoličky.

Expozícia je súčasťou dlhodobého projektu Prázdna stolička, ktorý inicioval Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV a pedagóg  Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Je presvedčený, že trápenie židovských dievčat a chlapcov počas holokaustu treba neustále pripomínať: „V prvom transporte 25. marca 1942 boli štyri naše žiačky, vytrhli ich zo školy a poslali transportom na smrť. Ohavné. Verím, že naši žiaci budú patriť medzi tých, čo sa zasadania za to, aby prázdne stoličky po nikom neostávali a udalosti sa neopakovali.“

Expozíciu zriadenú žiakmi a pedagógmi evanjelického gymnázia pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu navštívil a pamiatku obetí si uctil aj Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV.

E. Mihočová

foto – E. Mihočová