Misijné dni VD ECAV 2023

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku pozýva všetky vekové generácie na tradičné Misijné dni VD ECAV 2023, ktoré sa budú konať koncom letných prázdnin v dňoch 31. 8. – 3. 9. 2023 (štvrtok – nedeľa) v Ľubovnianskych Kúpeľoch v hoteli SOREA. Téma tohtoročných Misijných dní je POŠTA PRE TEBA.

Pamätáte si Poštu pre teba? Program RTVS svojho času lámal rekordy sledovanosti a mnohí sme so zatajeným dychom sledovali, ako sa skončia príbehy ľudí na televíznej obrazovke. Veta „Dáme stenu preč!“ medzičasom zľudovela a relácia pomohla vypátrať, spojiť a aj udobriť mnohých ľudí. Relácia spájala rodiny, stratených príbuzných či kamarátov. Nezabudnuteľnou súčasťou Pošty pre teba bol aj poštár Janko.

Aj Ježiš Kristus v svojom slove – v Zjavení Jána – ponúka cez svojho poštára – apoštola Jána nadčasové a aj pre dnešnú dobu aktuálne posolstvo (poštu) pre svoju cirkev a svojich nasledovateľov. Posolstvo pre teba – pre tvoj cirkevný zbor, dôležité pre tvoj duchovný život, rast vo viere a poznanie pravdy o sebe, pre duchovnú obnovu našej cirkvi. Ježiš stojí pri dverách tvojho srdca a klope naň. „Dáš stenu preč?“

Biblický text zo Zj 2, 1 – 3, 22 – 7 listov anjelov cirkevným zborom ponúka 6 tém, ktoré budú súčasťou hlavných ranných a večerných programov.

1. téma: „Návrat ku Kristovi – k Prvej láske“ (List chladnúcemu zboru efezskému – Zj 2, 1 – 7)

2. téma: „Neboj sa trpieť pre Krista“ (List sužovanému zboru smyrnenskému – Zj 2, 8 – 11)

3. téma: „Nezapri vieru v Krista“ (List zápasiacemu zboru pergamonskému – Zj 2, 12 – 17, List napredujúcemu zboru tyatírskemu – Zj 2, 18 – 29)

4. téma: „Viera v Krista bez skutkov je mŕtva“ (List odumierajúcemu zboru sardskému – Zj 3, 1 – 6)

5. téma: „Vernosť Kristovi sa oplatí“ (List bohumilému zboru filadelfickému – Zj 3, 7 – 13)

6. téma: „Skutočné bohatstvo viery dáva iba Kristus“ (List vlažnému zboru laodikejskému – Zj 3, 14 – 22).

Pripravený je bohatý duchovný, kultúrny a športový program pre všetky vekové generácie (program pre deti, pre dorast a mládež, semináre, biblické hodiny, ranné modlitby, divadlo, koncert, rodinná hra, športové súťaže).

Bližšie informácie na www.vdecav.sk/dni. Podobne aj registrácia do 11. 8. 2023.

Tešíme sa na Vás.