Avízo

Nové číslo Evanjelického posla spod Tatier čitateľom formou rozhovoru predstavuje Lýdiu Vedejovú, ktorá šila kostýmy pre opery Martin Luther a Kristov dotyk a nadšene slúži Pánovi rôznymi spôsobmi. Redakcia navštívila Slavku a Štefana Kovaľovcov – jedných z prvých profesionálnych rodičov Domova detí, ktorý po revolúcii zriadila Evanjelická diakonia v Ľubietovej. Viac o tom, ako zvládli výchovu troch vlastných a štyroch osvojených detí, ktorým otvorili svoj domov, si prečítate v najnovšom vydaní Posla. Bol Sládkovič viac zaľúbený do Maríny alebo do svojej manželky Antónie? Jedna z otázok, ktorú zodpovedala spisovateľka Daniela Faklová Hroncová na besede so študentmi, nielen o knihách, písaní, ale aj holokauste a odvážnych postojoch v ťažkých časoch. V Posli opäť nechýbajú správy zo života cirkevných zborov, zamyslenia k svätodušným sviatkom a k sviatku Svätej Trojice, ani biblické štúdium. Redakcia predstavuje tiež tohtoročných absolventov vzdelávacieho programu SEM – Dokonalí v Kristu. Veríme, že každý čitateľ si nájdete v novom vydaní novín niečo pre seba.

OBJEDNÁVKY EPST a DISTRIBÚCIA:

TRANOSCIUS, a. s.,

e -mail: predplatne@tranoscius.sk

telefón: 044 5523 070

Cena čísla: 3,00 € (predplatitelia: 2,60 €)

Predplatné na 1. polrok: 33,80 €

Celoročné predplatné: 67,60 €