Kostol v Dolnom Kubíne po generálnej oprave

Viac ako rok trvala generálna oprava evanjelického kostola v Dolnom Kubíne. Počas nepretržitej 120-ročnej prevádzky sa totiž už dávnejšie objavili značné praskliny, najmä v jeho oblúkoch, stropných klenbách a obvodových múroch.

Rozsiahla rekonštrukcia bola financovaná najmä v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko, založenom na cezhraničnej medzinárodnej spolupráci. Spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a z prostriedkov štátneho rozpočtu bol schválený v celkovej výške 866-tisíc eur. Približne 41 500 eur musel cirkevný zbor nájsť z vlastných zdrojov. Partnerom dolnokubínskych evanjelikov v projekte s názvom: Spoločne putujeme už 500 rokov, sa stal cirkevný zbor v Poľskom Těšíne. Zahŕňal viacero aktivít, ale jeho najväčšou položkou bola záchrana, reštaurovanie a rekonštrukcia evanjelického kostola v Dolnom Kubíne. Iba 5 percent z celkovej sumy čerpala poľská strana. Ďalšie práce na kostole, ktoré nezahŕňal projekt, hradil cirkevný zbor z vlastných zdrojov vo výške skoro 150 000 eur.

Generálna oprava kostola sa začala od jeho základov, cez obvodové múry až po krov, vrátane interiéru a mobiliára. Rekonštrukčné a sanačné práce vykonali víťazi verejného obstarávania – firma Ressan z Banskej Bystrice a česká firma Stati-cal. Mnohé urobili svojpomocne dobrovoľníci cirkevného zboru. Zreštaurované boli tiež vzácne maľby z roku 1934 podľa návrhu akademického maliara Jána Hálu. Novšiu tvár dostala kazateľnica, krstiteľnica, neogotický oltár z roku 1894  a tiež organ. Vyčistený bol oltárny obraz – vzkriesený Ježiš Kristus, olejomaľba na plátne z roku 1894. Počas generálnej opravy chrámu sa všetky bohoslužobné úkony vykonávali v náhradných priestoroch alebo v kostoloch okolitých cirkevných zborov.

V nedeľu 25. novembra 2018 bol kostol slávnostne posvätený a uvedený do prevádzky. Biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola teší, že došlo ku generálne oprave, a to až do takej miery, ktorá je nad očakávania. „Verím, že veriaci sa zomkli nielen v oblasti materiálnej, ale aj duchovnej a pôjdu spolu ďalej ako jeden šík,“ uviedol pre miestnu regionálnu televíziu.

Akt posviacky kostola, ktorý patrí medzi dominanty mesta, vykonal novozvolený senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega. Generálnu opravu sčasti finančne podporilo aj mesto Dolný Kubín a primátor Roman Matejov je spokojný, že kostol bol „vyliečený z chorôb, ktorými trpel“. Výnimočný deň zavŕšil koncert, na ktorom sa po roku demontu rozozvučal historický organ.

Zborový farár a autor hlavnej idey projektu Rastislav Stanček je tiež editorom a spoluautorom knižných publikácií vydaných v rámci programu Interreg: Cesty Juraja Tranovského a turistického sprievodcu: Od reformácie po dnešok – Těšínskym Sliezskom a Oravou. Publikácie dopĺňa putovná výstava, ktorú tvorí 36 bannerov. Pozostáva z okruhov, ktoré sprístupňujú poznatky o šírení reformácie na Orave a Tešínskom Sliezsku, oboznamujú o živote a diele Juraja Tranovského – osobnosti, ktorá spája oba regióny – a predstavujú proces záchrany a reštaurovania kostola.

Projekt Spoločne putujeme už 500 rokov cirkevného zboru v Dolnom Kubíne a Poľskom Těšíne nebol len o rekonštrukcii kostola. Zahŕňal aj iné aktivity, ako tomu napovedá už samotný názov projektu, vrátane spoločných výmenných stretnutí. Išlo v prvom rade o propagáciu kultúry 500-ročnej histórie partnerských cirkevných zborov, jej vytváranie a zachovávanie pre budúcnosť. 

Viac v januárovom čísle mesačníka eVýchod.

E.Mihočová

foto: Ivana Dubovská, Rastislav Stanček, Laco Pagáčik

Projekt Spoločne putujeme už 500 rokov podrobne mapuje 50-minútový dokumentárny film, sprístupnený cez internetový prehliadač Youtube.

[envira-gallery id=“1673″]