DNI MILANA RÚFUSA k nedožitým 90. narodeninám

Deviaty kríž na roli nebies stojí

ZÁVAŽNÁ PORUBA / Pietnou spomienkou pri hrobe básnika, ktorý bol trikrát nominovaný na Nobelovu cenu, sa v piatok 7. decembra 2018 začali Dni Milana Rúfusa k jeho nedožitým 90. narodeninám. Zaznelo nábožné slovo a modlitba seniora Liptovsko-oravského seniorátu Stanislava Gregu, pieseň K Tebe ó, Bože, môj v podaní Fidelitasu, spoločná Modlitba Pánova, verše Majstra, príhovory.

Z cintorína sa účastníci presunuli do domu kultúry. Akadémiu Štebot v rodnom hniezde otvoril videofilm Ľubomíra Patscha, ktorý dokumentuje, ako Závažná Poruba uchováva posolstvo svojho veľkého rodáka.  Predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Pavel Baráni osobnou  spomienkou na Milana Rúfusa poukázal na pokoru a skromnosť, ktorá sa niesla celou jeho tvorbou aj životom. V eseji Plachý hosť v podaní Vladimíra Pavlíka, miestneho evanjelického farára, básnik hovorí, že ak by mohol, pozval by si k vianočnému stolu svoje detstvo. V predvianočnom čase básnika pozdravili škôlkari aj žiaci základnej školy, ktorú navštevoval aj Milan Rúfus.

Vyrastal  murárskej rodine, preto rodáčka a recitátorka Kvetka Staroňová pozdravila Majstra jeho básňou Murári a folklórna skupina Poludnica Privítankou murárov. Už od kolísky vnímal Rúfus spev svojej matky a spevom ho prišla pozdraviť aj ženská spevácka skupina. Recitácie Elenky Chovanovej, Katky Migaľovej a Nikolky Dvoranovej  sú dôkazom toho, že verše Milana Rúfusa v jeho rodnom hniezde budú znieť stále, z generácie na generáciu. Zvuk fujary Ivana Brosku a harmonika Tibora Plchu  umocnili sviatočnú atmosféru.

Večer veršov vyvrcholil uvedením básnickej zbierky Kataríny Devečkovej: Doma je doma. Knihu myšlienkami básnika uviedla správkyňa Domu Milana Rúfusa Soňa Barániová. Obrazová koláž na zhudobnenú báseň Naveky závažná uzatvorila program venovaný nedožitým 90. narodeninám Majstra.

V sobotu si skupiny návštevníkov z Vranova, Bratislavy i Bohuslavíc prezreli expozíciu Domu Milana Rúfusa. V nedeľu na službách Božích v miestnom evanjelickom kostole odzneli Žalmy v teologickej interpretácii farára Vladimíra Pavlíka a v interpretácii Kvety Staroňovej zazneli Žalmy u Rúfusa. „Ako teológ nesmierne hodnotím jeho básne, ktoré sú preteplené láskou k človeku, ale skrze Boha,“ podčiarkol V. Pavlík. V najbližších dňoch pokračujú sprievodné podujatia: Pozdravy z hniezda a Sobotné večery.

 text: Dušan Migaľa, red. upravené

Foto: Katarína Piatková

[envira-gallery id=“1680″]