V Príbovciach opravujú organ

V evanjelickom kostole v Príbovciach (Turčiansky seniorát) sa pred niekoľkými týždňami začala dlho očakávaná a vytúžená rekonštrukcia organa, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Generálnej opravy sa ujali R&M.Muška,  Organárske dielne  Žilina, s.r.o. pod vedením Mariána Mušku a plánujú realizovať množstvo prác, ktoré majú trvať do konca mája 2019. Samotné ladenie organa je naplánované na júl 2019.

Cirkevný zbor v Príbovciach sa snaží získať finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu mnohými aktivitami: organizuje koncerty, kultúrne podujatia; reklamnými a propagačnými  materiálmi zvyšuje informovanosť o minulosti, ako aj prítomnosti zboru. Už od augusta 2015 v cirkevnom zbore prebieha finančná zbierka, určená na záchranu vzácneho hudobného nástroja. Časť zbierky tvorí výťažok z koncertov detského spevokolu „Soľničky zeme“ a predaja jeho CD. K dnešnému dňu je na účte pre generálnu opravu organu 15 658 €, no rozpočet je určený na 29 800 €.

Organ v evanjelickom kostole v Príbovciach je dvojmanuálový s pedálom,  má 21 znejúcich registrov s pneumatickou traktúrou, výpustkovými vzdušnicami a dokončila ho v septembri 1935 firma majstra organára, Jána Tučeka z Kutnej Hory (Česká republika).

Pohľad na organový prospekt – viditeľnú časť mohutného nástroja tvorenú drevenými a cínovými píšťalami s vysokým leskom – je zjednodušenou predstavou o jeho zložitom mechanizme. Väčšina píšťal sa nachádza vo vnútri nástroja, kde sú ich stovky. Pre zaujímavosť: organ v evanjelickom kostole v Príbovciach má v sebe ukrytých 827 cínových, 297 zinkových a 268 drevených píšťal, spolu 1 392. Posviacku organu vykonal v októbri 1935 Otto Škrovina, farár Turčianskom sv. Martine.

Ľubomír Žila

Redakčne upravené a krátené

[envira-gallery id=“1670″]