Kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej Noci 2024

Biskupský úrad VD ECAV na Slovensku v Prešove a Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku v Zvolene srdečne pozýva kazateľov Slova Božieho a teológov EBF UK na tradičné spoločné Online kázňové prípravky k Pôstu a Veľkej Noci 2024, ktoré sa budú konať dňa 12. 2. 2024 (pondelok) o 9. 00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

9. 00 – Privítanie účastníkov, predstavenie témy, prednášateľa a programu

9. 05 – Ranná pobožnosť (Ján Hroboň – biskup ZD ECAV na Slovensku)

9. 20 – Prednáška „Impulzy z Lutherovej teológie kríža pre naše pôstne a veľkonočné kázanie“ (Mgr. Ivan Eľko – generálny biskup ECAV na Slovensku)

10. 30 – Diskusia

11. 00 – Záverečné slovo (Peter Mihoč – biskup VD ECAV na Slovensku)

11. 15 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 9. 2. 2024 (piatok) u brata tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368889.