Rozhovor s Petrom Gärtnerom, riaditeľom Tranoscia

V druhom tohtoročnom čísle Evanjelického posla spod Tatier nájdete rozhovory s Petrom Gärtnerom – riaditeľom Tranoscia a. s., so Stanislavom Gregom a Matejom Oráčom z Edukačno-misijného centra ECAV ako aj s Annou Mitaľovou – dlhoročnou knihovníčkou a autorkou básní. Predsedníctvo cirkvi, generálny biskup Ivan Eľko a dozorkyňa Renáta Vinczeová sa obzerajú za rokom 2023, Aneta Chreňová zo SEMu hľadá odpoveď na Kristovu otázku: Miluješ ma? Vo filmovej recenzii šéfredaktorka EPST čitateľom odporúča nový dokumentárny film z archívu RTVS – Čo ste urobili Rusom? Peter Gažík z Katedry cirkevných dejín EBF UK predstavuje (ne)zabudnutého teológa Karola B. Lányiho. Veríme, že si aj v tomto čísle nájdete to, čím k vám prehovorí sám Pán a dá vám požehnanie a povzbudenie.

Evanjelický posol si môžete zakúpiť v novinových stánkoch, v kostoloch či na farských úradoch. Ak ho nemáte dostupný, pýtajte sa naň alebo si ho sami predplaťte priamo od vydavateľstva Tranoscius. Práve začal nový rok, polročné predplatné je 33,80 € a stačí napísať na e-mailovú adresu: predplatne@tranoscius.sk, alebo zavolať na telefónne číslo: 044 3240 508. Cena bežného čísla bez predplatného je 3 €, pre predplatiteľov – 2,60 €.