Inštalácia predsedníctva Tatranského seniorátu

V nedeľu 15. októbra v priestoroch Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku zložilo inštalačné sľuby nové predsedníctvo Tatranského seniorátu (TAS) – historicky prvá seniorátna dozorkyňa TAS Ivana Prelichová a senior Roman Porubän. Pred Bohom a prítomnými kresťanskými svedkami sa verejne zaviazali k obetavej službe pre komunitu evanjelikov pod Tatrami.

Inštalačný príhovor Petra Mihoča, biskupa Východného dištriktu, vychádzal z Evanjelia podľa Jána 15,11-19. Pripomenul tri skutočnosti, na ktoré by človek povolaný do služby nemal zabúdať:

    • Boh je iniciátorom povolania, preto by sa  nemal spoliehať na svoje výkony,
    • pomerne rýchlo vyjde najavo, či svoju službu koná len z nutnosti, alebo z presvedčenia a s ochotným srdcom,
    • tým, komu sa chceme páčiť a na koho názore záleží, nie sú ľudia ale Boh.

Hrou na organ liturgiu a spev sprevádzal Roman Uhlár. Do liturgie sa zapojili farári a farárky seniorátu: Janka Maťová, Emília Velebírová, Miroslav Maťo a Tibor Molnár.

V rámci slávnosti v Drevenom artikulárnom kostole mali premiéru dve experimentálne skladby – Aria festiva, chorál Martina Luthera a Spirituál na motívy piesne Ch. Wesleyho v podaní Petra Duchnického (organ), Jána Levockého (fagot) a Matúša Šimka (tenor). 

Modlitbu za inštalovaných predniesol Michal Findra, konsenior TAS a o Božie potvrdenie (Confirma Deus) žiadal Jaroslav Matys, emeritný senior TAS a farár CZ v Spišskej Novej Vsi.

Pod dirigentskou taktovkou Romana Porubäna s  dvomi piesňami vystúpil Spojený spevokol Tatranského seniorátu (Po takej ceste chceme kráčať a Spievaj duša moja – Ž 117).

Inštalované predsedníctvo TAS a prítomné bohoslužobné zhromaždenie pozdravili: František Trstenský – novovymenovaný biskup Spišskej diecézy RKC, Dominik Petrík z gréckokatolíckej farnosti v Kežmarku a Jozef Matia, viceprimátor Kežmarku.

Emotívnu atmosféru umocnilo vystúpenie Lukáša Leščišina – speváka slovenských a rusínskych piesní.

Novozvolené predsedníctvo seniorátu vo svojom inštalačnom príhovore zdôraznilo predovšetkým potrebu súdržnosti a jednoty.

-emi-

Viac o podujatí:

v najbližších vydaniach Evanjelického posla spod Tatier a eVýchodu

Foto: E. Mihočová©Východný dištrikt

ši