Dar pre podporu práce Východného dištriktu

Po stopách reformácie na Slovensku sa začiatkom septembra vydala skupina nemeckých farárov/rok zo západnej aj východnej časti Nemecka. Po spoznávaní evanjelickej Bratislavy, Levoče a Kežmarku svoj pobyt ukončili v Prešove na východnom Slovensku.

13. septembra navštívili Evanjelickú spojenú školu, Staré kolégium, Chrám sv. Trojice, Diakonický domov pre seniorov Elim a vzácnu židovskú synagógu. Absolvovali tiež prehliadku expozície Prázdna stolička v priestoroch Komunitného centra židovskej náboženskej obce. Putovnú výstavu nemeckým hosťom priblížil Miroslav Čurlík, tajomník pre školstvo Východného dištriktu.

Po evanjelickom Prešove zahraničnú delegáciu sprevádzal aj biskup Peter Mihoč. V historických priestoroch Dvorany Starého kolégia informoval o koordinácii humanitárnej pomoci v súvislosti s vojnou na Ukrajine –  bezprostredne po invázii priamo v pohraničí, ale aj o dlhodobej pomoci, ktorú evanjelická cirkev na Slovensku poskytuje utečencom – predovšetkým matkám, deťom a  seniorom – vo svojich zariadeniach.

Thomas Kohler, superintendent Nemeckej evanjelickej cirkvi v  Niederlausitz – Dolná Lužica: „Naším cieľom je spoznať aj iné evanjelické cirkvi mimo Nemecka, lebo patríme k sebe. Cestujeme radi, pretože sa tak učíme, čo pre vás znamená viera a cirkev. Mohli sme si porovnať systém cirkevného školstva  a diakonickej práce v Nemecku a na Slovensku. Napriek vzdialenosti, ktorú sme museli prekonať, sme radi, že sme k vám mohli prísť a zažiť spoločenstvo, ktoré spája viera v Krista a spoločná luteránska tradícia.“   

Ludger Firneburg, obchodný riaditeľ Diakonie predstavil systém diakonickej práce v mestách Krefeld a Viersen, ktorá zastrešuje drobné, ale aj rozsiahle projekty – od materských škôlok, cez domovy seniorov a nemocnice až po humanitárnu pomoc utečencom. Rôzne formy podpory sú určené aj rodinám v ťažkej sociálnej a finančnej situácii a bezdomovcom. „Diakonia pomáha tým, ktorí to potrebujú bez ohľadu na náboženskú a konfesionálnu príslušnosť,“ podčiarkol L. Firneburg.

Biskup Mihoč ocenil záujem nemeckých partnerov vydať sa po stopách, ktoré reformácia Dr. Martina Luthera zanechala aj na Slovensku. Zároveň ďakuje cirkevnej rade EKD Niederlausitz, ktorá sa na svojom poslednom zasadnutí rozhodla podporiť prácu Východného dištriktu ECAV na Slovensku sumou 10 000 eur.

E. Mihočová
Foto: E. Mihočová©Východný dištrikt

O návšteve Slovenska informuje aj webová stránka Nemeckej evanjelickej cirkvi v Niederlausitz:
https://kirchenkreis-niederlausitz.de/service-seiten/news-detail/nachricht/spende-fuer-kirchliche-arbeit-in-der-ostslowakei