Online konferencia ZED „Farárka v 21. storočí“

Vážené sestry farárky a vážené teologičky, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú celodennú ONLINE Konferenciu evanjelických teologičiek, ktorá sa koná pod záštitou Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku.

Termín konferencie je 15. júl 2021.

Konferencia sa koná pri  príležitosti 70. výročia ordinácie prvej farárky v ECAV na Slovensku Dariny Bancíkovej, ktorá bola biskupom Vladimírom P. Čobrdomordinovaná práve 15. júla 1951 v Tisovci.

Téma konferencie znie: FARÁRKA V 21. STOROČÍ.

Konferencia je určená pre ženy v duchovnej službe, farárky a teologičky.

Pre prístup na konferenciu je nutné sa registrovať cez registračný formulárhttps://docs.google.com/forms/d/1hQD1pgUaHu0DaEFR2GhGdam8E354BM64o6L0kbBuky4/edit a ženám, ktoré sa prihlásia,zašleme balíček s informáciami a preloženými textami a prístupový link na mailovú adresu.Pre pokrytie konferenčných výdavkov (preklad textov, poštovné, texty príspevkov pre účastníčky v písomnej podobe) sme stanovili účastnícky poplatok 10€. Informačné údaje pre platbu nájdete v zaslanom informačnom letákualebo registračnom formulári.Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili najneskôr do 7.7.2021.

Program konferencie sme zamerali na aktuálne témy:


9:00 Úvod a biblické zamyslenie
09:30 Pozdravy bratov biskupov
10:00 Prednáška: História a súčasnosť ordinácie žien
Doc. ThDr. Kamila Veverková, PhD. (Církev československá husitská)
10:40 Prednáška: Rola a identita farára-farárky
Mag. Johanna Uljas-Lutz (Evanjelická cirkev a.v. v Rakúsku)
11:20 – 11:40 prestávka
11:40 Prednáška: Rodová rovnosť z biblického pohľadu
PhDr. Mgr. Marta Ferjová (ECAV na Slovensku)
12:20 – 13:00 obedná prestávka
13:00 Prednáška: Máme právo na ženský aspekt v zákone?
Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. (ECAV na Slovensku)
14:00 Prednáška: Autorita ženy v cirkvi
Dekanka v. v. a supervízorka Gerlinda Hühn (Evanjelická krajinská cirkev Württemberg)
M. Div. Sarah Hinlicky Wilson, PhD. (Tokijská luteránska cirkev)
15: 10 – 15:20 prestávka
15:20 Predstavenie Konventu evanjelických teologičiek v Nemecku
Barbara Eisenhardt (Evanjelická krajinská cirkev Württemberg)
16:00 Panelová diskusia: Ako sa žije farárke v evanjelickej cirkvi na Slovensku?
17:20 Záver konferencie a požehnanie

V rámci konferencie predstavíme aj knihu spomienok Dariny Bancíkovej „Divné sú cesty Božie“, ktorú pri príležitosti 70. výročia ordinácie vydáva OZ Priatelia histórie Novohradu.

Konferenciu organizačne zabezpečuje prípravný tím: Eva Oslíková, Božidara Bašková, Paulína Šofranková, Erika Sokola, Slávka Danielová, Anna Činčuráková-Tipulová, Denisa Vargová, Marta Ferjová

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoločné online stretnutie.