Evanjelické gymnázium J. Á. Komenského v Košiciach predstavuje svoju činnosť pre záujemcov o štúdium

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa Deň otvorených dverí na Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice, ktorý bol plánovaný na 4. december 2020, neuskutočnil prezenčnou formou. Predmetové komisie EGJAK si preto pre záujemcov o štúdium pripravili krátke prezentačné videá, v ktorých Vám priblížia výchovno – vzdelávací proces, úspechy našich žiakov, pedagógov a aktivity počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase, ktoré prispievajú k výborným výsledkom, ktoré naši žiaci dosahujú.

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.egjak.sk/dod.html