Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove pozýva na online Deň otvorených dverí

Milí piataci a deviataci, milí rodičia,

Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove je vzdelávacou otvorenou inštitúciou pre všetkých žiakov 5. ročníka do prímy 8-ročného gymnázia EKG a žiakov 9. ročníka 1. ročníka do 4-ročného gymnázia EKG. Poskytujeme všeobecné gymnaziálne vzdelanie v zmysle ekumenického dialógu, kresťanskej lásky a vytvárania tvorivého a priateľského prostredia pre budovanie otvorenej občianskej spoločnosti na kresťanských základoch a bez rozdielu vierovyznania. Aktuálna situácia nám neumožňuje zorganizovať Deň otvorených dverí obvyklým spôsobom a privítať Vás v priestoroch našej školy.

Preto vás srdečne pozývame na online Deň otvorených dverí EKG, ktorý sa uskutoční prostredníctvom Zoom videokonferencie vo štvrtok 11. februára 2021 v čase od 15: 30 – 16: 30 hod.

Bližšie informácie na: https://www.facebook.com/skolaekgpresov