Ordinácia novokňazov

V cirkevnom zbore v Hanušovciach nad Topľou sa bude konať tohtoročná ordinácia novokňazov.  Do duchovnej služby tak oficiálne vstúpia jedenásti novokňazi, ktorí úspešne zložili kaplánske skúšky – a to 16. septembra 2019 v priestoroch Generálneho biskupského úradu. 

V Hanušovciach nad Topľou jej dodnes vidieť ovocie služby farárov, ktorí tu požehnane pôsobili. Zbor sa začal duchovne prebúdzať ešte v čase socializmu s príchodom dnes už nebohého brata farára Jána B. Hroboňa (1982). Vznikali rôzne spoločenstvá – detská besiedka, mládež, mládežnícky spevokol Efata, spevokol dospelých. Do zboru prichádzali zahraničné návštevy, ktoré veriacich povzbudzovali, potajme im pašovali a rozdávali Biblie aj iné knihy.  V tom čase v Hanušovciach v priebehu pol roka postavili novú faru. Rovnako tolerančný chrám v roku 1783 zbudovali za pol roka.

Posledné roky cirkevný zbor Hanušovce vyslal do duchovnej služby niekoľkých farárov. V súčasnosti má na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK dvoch študentov a tretí, Jakub Ferko, bude medzi tohtoročnými ordinovanými. Cirkevný zbor je živé spoločenstvo, ktoré pripravuje detský aj dorastovo-mládežnícky tábor a množstvo aktivít pre mládež. Desať kantorov sa strieda na službách Božích v Petrovciach, Pavlovciach, Medziankach či Hanušovciach nad Topľou.

            Pri 500. výročí reformácie dal cirkevný zbor odliať reformačný zvon a po vysviacke biskupom Východného dištriktu  Slavomírom Sabolom ho umiestnil do veže chrámu na miesto, kde sto rokov chýbal – zrekvirovali ho počas 1. svetovej vojny.

    Cirkevný zbor má 2092 členov. V cirkevnom zbore pôsobí 11 rokov farársky manželský pár: Martin a Evka Škarupovci. Dozorkyňou je Zuzana Kožlejová, správkyňa majetku a projektová manažérka Biskupského úradu Východného dištriktu.

 

Začiatok priameho prenosu ordinácie: 9.30 hod.

Čísla piesní: 195, 330, 298, 585, 638, A68, 263

Káže: Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu

Kantoruje: Martin Tipul

 

Martin Škarupa, red. krátené

Viac v Evanjelickom posli spod Tatier č. 36